Żyj finansowo

Projekt jest kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a jego podstawowym celem jest przygotowanie do racjonalnego gospodarowania pieniędzmi w okresie młodzieńczym i życiu dorosłym. Dzięki nabytej wiedzy uczeń stanie się bardziej świadomym i aktywnym konsumentem.

 

W szkoleniu uczestniczyło sześciu nauczycieli reprezentujących szkoły:

• Katolickie Gimnazjum im. C. Norwida w Białej Podlaskiej,

•Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej,

•LO im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej,

•Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie,

•I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej,

•III LO im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej.

Pierwszy dzień poświęcono omówieniu spraw administracyjno-organizacyjnych oraz jednego z modułów projektu – dotyczącego tematyki z zakresu podstawowych praw konsumenta. Wyjaśniono definicję konsumenta, zjawisko konsumpcji, przesłanki towarzyszące przy podejmowaniu decyzji zakupowych, kwestie zwrotu towaru, różnice pomiędzy niezgodnością towaru z umową a gwarancją, skuteczne formy reklamacji, funkcje reklamy oraz jej wpływ na wybór towarów, itp. W drugim dniu odwiedzi uczestników senator RP Grzegorz Bierecki, który zwrócił szczególną uwagę na fakt, jak niewiele działań z zakresu edukacji finansowych podejmowanych jest przez inne podmioty. Senator uznał potrzebę wprowadzenie do szkół praktycznych zajęć poświęconych zarządzaniu finansami osobistymi. Kolejny etap szkolenia upłynął na omówieniu zagadnień poruszonych w każdym z sześciu rozdziałów publikacji „Żyj finansowo!”. Są to m.in. etapy planowania finansowego, umiejętności pracownicze, a cechy przedsiębiorcy, istota budżetu osobistego, oszczędzanie a inwestowanie, podstawowe instrumenty finansowe (akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne itp.), istota kredytu, rodzaje i źródła kredytu, rodzaje ubezpieczeń. Każdy z przyszłych trenerów otrzymał pakiet materiałów dydaktycznych, na który złożyły się m.in. publikacja „Żyj finansowo!…”, Poradnik Świadomego Konsumenta, przewodniki metodyczne, prezentacje multimedialne oraz zestaw materiałów dodatkowych zawierających ćwiczenia, zadania i testy.


REKLAMA