Degradują i utrudniają

Oświadczenie w tej sprawie do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta skierował podlaski senator RP, Grzegorz Bierecki. Czytamy w nim m.in.: „Pomimo merytorycznych protestów zarówno gmin powiatu parczewskiego, jak i samego starostwa, nie zważając na głosy protestu wyrażone kilkoma tysiącami podpisów mieszkańców powiatu, co więcej nie licząc się z negatywnym stanowiskiem Prokuratury Okręgowej i Apelacyjnej w Lublinie, wskazującym na bardzo niekorzystne następstwa tej decyzji, warszawscy przedstawiciele «reformujący» prokuraturę rekomendują likwidację prokuratury w Parczewie, której działanie obejmuje również międzynarodowe przejście graniczne, stanowiące zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. W związku z powyższym proszę Pana Prokuratora Generalnego o informację, na jakiej podstawie specjalny zespół powołany w Prokuraturze Generalnej do przygotowania reformy prokuratury rekomenduje Panu Prokuratorowi likwidację Prokuratury Rejonowej w Parczewie? Mam też zapytanie systemowe: czy likwidując prokuraturę w Parczewie decydenci biorą pod uwagę fakt degradacji instytucjonalnej ziemi parczewskiej, a co się z tym wiąże, peryferyzacji i tak już ubogiego regionu Polski?”.