Żywe słowo dla ludzi

 

Jakie reakcje publiczności budzą występy w ramach Verba Sacra?

Zetknięcie z żywym słowem budzi w ludziach niesamowite przeżycia. Funkcjonujemy w kulturze obrazkowej, która jest efektywna, ale jest zimna, bo brak jej empatii. Ta kultura nie otwiera wnętrza ludzkiego, a słowo przeciwnie, powoduje, że zaczynamy zastanawiać się nad naszym życiem. Dzięki naszym odczytom ludzie wychodzą wzbogaceni, bardziej ludzcy.

Podczas pobytu na Podlasiu wygłosi pan również prelekcję o reżyserii słowa…

Z zawodu jestem reżyserem teatralnym, codziennie pracuję z aktorami nad tekstem. Wiele z tych doświadczeń scenicznych przydaje się w sferze publicznej. Ten temat powinien zainteresować w zasadzie wszystkich, komunikacja dotyczy każdego z nas. Posługujemy się słowem od zarania dziejów, w słowie mamy całą naszą tradycję.