Bialczanie w magicznym Wilnie

Mało kto zdaje sobie sprawę, że miasto to z wielu przyczyn jest nam bliskie. Przez długi czas przez środek naszego regionu przebiegała granica między Polską i Litwą, która po Unii Lubelskiej 1569 r. miała już tylko charakter administracyjny. W tym też momencie włączono część Podlasia do Polski (Korony), m.in. Międzyrzec Podlaski, ale wschodnia część regionu pozostała w Wielkim Księstwie Litewskim, dla którego Wilno było nadal miastem stołecznym. Biała Podlaska, jak i inne miejscowości we wschodniej części naszego regionu weszły w skład Polski dopiero w roku 1919. A jednak nie pamiętamy, że Inwokacja „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza zaczynająca się od słów „Litwo, Ojczyzno moja…” odnosi się m.in. do naszego regionu i do nas, mieszkańców dawnego Wielkiego Księstwa.

Autor jest nauczycielem historii w katolickim Gimnazjum i LO im. C.K. Norwida w Białej Podlaskiej