Podlaska „Śnieżka”

Już w pierwszym roku działalności okazało się, że teatr spełnia zadania edukacyjne i wychowawcze. – W założeniach chcieliśmy dać dzieciom możliwość rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, w dobrym, opartym o tradycję stylu i tym samym stwarzać możliwość rozwijania u dzieci zainteresowań i uzdolnień. Próby i występy dostarczają uczniom okazji do przeżywania pozytywnych emocji, podnoszą samoocenę i wiarę we własne możliwości – tłumaczy dyrektor ośrodka, Małgorzata Popek. Na zakończenie aktorzy zebrali gromkie brawa, a dyrektor Popek podziękowała aktorom za wspaniały występ.