Medal „Pro Patria” dla senatora Grzegorza Biereckiego

Dzięki zaangażowaniu senatora Grzegorza Biereckiego i wsparciu z jego strony Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych organizuje od lat spotkania i konkursy dla młodzieży szkolnej poszerzające wiedzę odnoszącą się do II wojny światowej i okresu powojennego, a nadto wspiera działalność dydaktyczną w tym zakresie i wydaje książki upamiętniające bohaterstwo i męczeństwo żołnierzy AK. Niezależnie od wsparcia licznych inicjatyw historycznych i upamiętniających bohaterów, wiele z nich Grzegorz Bierecki sam inicjował, a murale poświęcone Żołnierzom Wyklętym w Białej Podlaskiej i Parczewie, to tylko fragment jego bardzo szerokiej działalności na tym polu. Jak podkreślił Tomasz Kuplicki, odznaczeniem „Pro Patria” honorowane są osoby osoby najbardziej zaangażowane z zaangażowanych w kultywowanie pamięci o tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę.

Więcej informacji na temat Grzegorza Biereckiego przeczytacie w serwisie stefczyk.info