Święto Trzech Króli

Kadzidłem okadzano domy i obory ze zwierzętami, święcenie kredy wprowadzono dopiero w XVIII wieku. Napisane nią na drzwiach domów litery K+M+B z jednej strony oznaczają imiona mędrców, z drugiej zaś odnoszą się do pierwszych liter łacińskiego zdania Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi ten dom). W dawnej Polsce w święto Trzech Króli po świątecznym obiedzie roznoszono po domach ciasta, dzieci zaś kolędowały otrzymując w zamian od gospodyń „szczodraki”, czyli rogale.