Bialscy radni nie poparli szynobusów dla Białej

Radni z klubu PiS Krzysztof Głuchowski, Jerzy Szwaj, Artur Banach i Artur Soboń złożyli wniosek o uwzględnienie w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” 1,3 mln złotych, z przeznaczeniem na utworzenie połączenia szynobusowego. Wniosek radnych pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetowa pod kierownictwem Bogusława Broniewicza (PO). Przed głosowaniem poseł Adam Abramowicz (PiS) przedstawił radnym trudną sytuację, związaną z małą liczbą połączeń z naszego terenu do stolicy kraju i jak bardzo ułatwiły by to szynobusy do Siedlec. Sławomir Sosnowski (PSL) poprosił o wycofanie wniosku i obiecał, że wiosną zostanie uruchomione pilotażowe połączenie między Terespolem i Siedlcami, które miało by dać odpowiedź czy faktycznie, te połączenie jest potrzebne. Poprawka nie została jednak wycofana i głosowanie się odbyło. Za było 11 radnych (cały klub PiS), przeciw 14 radnych PO, PSL i SLD, a pięciu wstrzymało się od głosu. Co ciekawe, wśród wstrzymujących się byli radni z powiatu bialskiego Riad Haidar (SLD), Bogusław Broniewicz (PO) oraz Ireneusz Stolarczyk (PSL).