Przetarg na pałac

Określono również zakres usług, jakie mogą być świadczone w obiekcie. W grę wchodzi działalność hotelarska, gastronomiczna, kulturalno-turystyczna, oświatowa, siedziby instytucji publicznych i niepublicznych, działalność usługowo – handlowa, oraz nieuciążliwa działalność gospodarcza. Swoje wytyczne przedstawił także Wojewódzki Konserwator Zabytków, który wymaga od dzierżawcy wykonania dokumentacji konserwatorskiej, określającej stan zachowania zabytku i możliwość jego adaptacji z uwzględnieniem historycznych funkcji i wartości zabytku. Czynsz wywoławczy wynosi 20 zł plus 23% VAT za 1 m2 powierzchni budynku.