Testament – pokaz

Po 1984 r. stała się członkiem Solidarności Walczącej. Od 1989 r. rozpoczęła pracę w „Tygodniku Solidarność”. Wtedy też zaczęła realizacje filmów dokumentalnych o tematyce historycznej. Kilka z nich zostało wyróżnionych nagrodami: w 2012 roku film „Degrengolada w teatrze domowym Gdynia” na Ogólnopolskim Festiwalu Filmowym „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”, Nagroda im. Janusza Krupskiego. W 2009 za film „Wycieczka” w Niepokalanowie na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich, otrzymała I Nagrodę w kategorii filmu dokumentalnego z uzasadnieniem jury: “Z inspiracji młodych Polaków powstała cenna relacja dokumentalna o zapominanych bohaterach zgładzonych w katowniach ubeckich ukazana na tle grobów komunistycznych dygnitarzy, pochowanych w Alei Zasłużonych na Powązkach. Film powinien trafi ć do szkół!”. Po 10 kwietnia 2010 r. rozpoczęła realizację serii tzw. filmów smoleńskich, które są niezwykle popularne w tzw. II obiegu czyli reprezentują nurt kultury niezależnej: Mgła (2010), Pogarda (2011), Córka (2011).