Gloria Victis

Ks. Kazimierz przypomniał nam słowa Błogosławionego Jana Pawła II, który mówił, że Naród tracący pamięć historyczną nie jest godzien zwania się Narodem. Po tej niezapomnianej Mszy Św. przeszliśmy pod pomnik postawiony w 2003 roku, znajdujący się przy międzyrzeckim szpitalu. W miejscu, gdzie powstańcy stoczyli bój z carskimi żołnierzami, widnieje dziś tablica opatrzona napisem „Tym, którzy nie poddali sięniewoli ducha. W 140 rocznicę Powstania Styczniowego wielkim i świętym Polakom – uczestnikom Powstania: św. Albertowi Adamowi Chmielowskiemu, św. Rafałowi Kalinowskiemu, bł. Romualdowi Trauguttowi, ks. Stanisławowi Brzózce oraz pamięci tych, którzy w nocy z 4/5 maja 1863 r. pod wodzą Karola Krysińskiego stoczyli bój w tym miejscu z garnizonem carskim, w hołdzie – mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego”. Wieńce złożyli m.in. dr Józef Geresz , pochodzący z Międzyrzeca aktor Mieczysław Kalenik, wójt Mirosław Kapłan, Jerzy Panasiuk i niżej podpisany. Ci, którzy wzięli udział w tych podniosłych uroczystościach, z pewnością zapamiętają je na długo. Nie tylko dlatego, że historia jest „Magistra Vitae” – nauczycielką życia, także – a może przede wszystkim – dlatego, iż tylko na kanwie historii i pamięci o przeszłości można budować przyszłość.