Wybory Wójta Dębowej Kłody

To tylko przykład, bo problemów w gminie jest więcej. Kontrola RIO ujawniła w urzędzie gminy wiele nieprawidłowości, od nieterminowego regulowania zobowiązań poprzez nieprawidłowe prowadzenie ewidencji środków trwałych, dopuszczenie do przedawnień zobowiązań podatkowych, wypłatę dla wójta ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w zawyżonej wysokości, powołanie na stanowisko zastępcy wójta osoby bez wymaganych kwalifikacji, wypłacenia pracownicy urzędu gminy wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy w związku z uczestniczeniem w sesjach powiatu oraz dla tej samej osoby wypłatę delegacji służbowych w czasie odbywania tychże sesji, nieprawidłowości przy ogłaszaniu zamówień publicznych i wiele innych. W międzyczasie gmina otrzymała około pół mln kary za nieprawidłowe użytkowanie wysypiska śmieci w Lubiczynie. Stwierdzone w wielu kontrolach nieprawidłowości doprowadziły do skazania przez sąd dotychczasowego wójta Dębowej Kłody na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Teraz czas na nowego wójta. Jak wykazała niewielka frekwencja I tury, dla wielu mieszkańców Dębowej Kłody nie było dotąd najistotniejsze, kto będzie gospodarzem w ich gminie. Czy teraz to się zmieni?