NAJWYBITNIEJSZY PODLASIANIN

– dodał ksiądz biskup. Miesięcznice tragedii smoleńskiej, obrona Telewizji Trwam i wolnych mediów, upamiętnianie zapomnianych bohaterów i wydarzeń budujących tożsamość narodową – to tylko niewielki fragment z ostatniego roku działalności biskupa drohiczyńskiego, który po wielokroć występował w obronie tych, którym odmawiano prawa głosu, w obronie prawdy i fundamentalnych wartości. Tak było w trakcie grudniowej miesięcznicy w 2011 roku w Katedrze Warszawskiej, czy w trakcie tegorocznych, styczniowych uroczystości pogrzebowych Jadwigi Kaczyńskiej. Te wydarzenia, niczym klamra, spinają rok 2012, w trakcie którego ksiądz biskup Antoni Dydycz po wielokroć dawał dowody wielkiej wiary i niezłomnej patriotycznej postawy. – Nie zamykajmy ludziom ust. Wiara i prawda zawsze idą razem. To one stanowią duchowe zaplecze, to one są mocnym oparciem. To dzięki nim możemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi ludźmi honoru. Zasmuca nas histeryczne zamieszanie prowokowane w odpowiedzi na wysiłek podejmowany przez wielu szukających prawdy. Dążenia do prawdy domaga się honor Polaka. Jesteśmy to winni tym, którzy oddali życie. Taka powinność każe nam nie ustawać pod żadnym pozorem w dążeniu do prawdy. Nie zapominajmy: tylko prawda może nas wyzwoli – słowa z jednej z licznych patriotycznych homilii wygłaszanych przez księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza w minionym roku niosły nadzieję Polakom i były charakterystyczne dla tego niestrudzonego obrońcy prawdy, najwybitniejszego przedstawiciela naszego regionu.

     
 

Powiedzieli o księdzu biskupie Antonim Dydyczu

Ewa Błasik, Człowiek Roku 2011 Tygodnika Podlaskiego – wielka nieobecna naszej gali: Serdecznie gratuluję Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Antoniemu Dydyczowi uzyskania zaszczytnego wyróżnienia, jakim jest tytuł – Człowieka Roku 2012 Tygodnika Podlaskiego. Patrząc na postawę Księdza Biskupa i Jego nauczanie, wyraźnie widać, jak jest realizowane nasze piękne, narodowe hasło Bóg – Honor – Ojczyzna. Bóg – to mądrość i wierność zasadom wiary, Honor – to prawda, która oczyszcza i uszlachetnia, Ojczyzna – to miłość do ziemi, narodu i swoich bliskich. Te wszystkie wartości mają odbicie w posłudze zacnego Księdza Biskupa. Dziękuję za wspaniałą postawę i podtrzymanie na duchu milionów Polaków. Dziękuję za odwagę i służbę w pokorze. Dziękuję za wierność i miłość do Polski.

Senator RP Grzegorz Bierecki: – Ksiądz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz był obecny w najważniejszych momentach historii Polski w roku 2012 i ten głos księdza biskupa Dydycza jest głosem najwybitniejszego podlasianina. Jest człowiekiem o ogromnych pokładach wiedzy i niezrównanym erudytą, ale jest także człowiekiem niezwykłe ciepłym – osobą, która ma niebywałe poczucie humoru i potrafi z uśmiechem żartować nawet z samego siebie. A ten dystans do samego siebie jest przecież jedną z cech ludzi wielkich.

Michał Karnowski, wspołtworca portalu „wpolityce” i tygodnika „W Sieci”: – To jeden – jakby to powiedziano przed wojną – z książąt Kościoła. Dziś byśmy powiedzieli: jeden z największych autorytetów w polskim Kościele i dla polskich katolików. Jego odwaga w sytuacjach wymagających jasnego stawiania sprawy, ale też głęboka mądrość, jaką wtedy ujawnia w swoich homiliach, odwoływanie się do historii Polski, do kultury i tego całego świata wartości, który jest nam bliski, czyni go jedną z najważniejszych osób w życiu publicznym. Jest wspaniałą wizytówką Podlasia i Kościoła. Nagroda dla księdza biskupa jest jak najbardziej zasłużona i można się tylko dziwić, że tych nagród jest tak niewiele.

Tomasz Orzeszek, zastępca dyrektora generalnego Stefczyk Leasing: – Gala była znakomita, a wybór Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza na Człowieka Roku jak najbardziej zasłużony. Obecnie mieszkam w Gdańsku, ale z południowym Podlasiem łączą mnie rodzinne więzi, stąd wiem, jak wiele ksiądz biskup znaczy dla tego – ale oczywiście nie tylko dla tego – regionu. Ksiądz biskup to niekwestionowany autorytet i obrońca prawdy w czasach, gdy ta staje się „towarem deficytowym”. Bardzo się cieszę, że mogliśmy sponsorować tak doniosłą i wspaniałą uroczystość.

 
     

"klinij

""

 

.