Raport

„Wprowadzenie w 2002 r. do ustroju samorządu gminnego modelu prezydenckiego, dodatkowo niezgodnie z podstawowymi dla systemu tego regułami, przyczyniło się do pogłębienia już wcześniej występujących słabości w zakresie demokracji samorządowej lub zaowocowało nowymi negatywnymi trendami”. Autorzy wymieniają m.in. drastyczne zmniejszenie kompetencji rad gmin w kontrolowaniu wójtów i prezydentów, którzy po wyborach są nie usuwalni ze stanowiska. Powoduje to, że władza wykonawcza (prezydent) nie czuje odpowiedzialności przed mieszkańcami, którzy go wybrali, aż do czasu wyborów gdzie podejmuje próby przypodobania się elektoratowi. Mieszkańcy, głosując raz na 4 lata, przestają być czynnymi uczestnikami „życia samorządowego”. Po wyborach, nie mając wpływu na wójta lub prezydenta, przestają interesować się polityką. Z takim spojrzeniem jedni się zgodzą inni nie. Ale z pewnością każdy z nas może starać się, aby władza samorządowa (rada miasta, prezydent) w jego gminie działała lepiej. Dlatego, zachęcam do lektury raportu, który każdy znajdzie w Internecie.