Łowcy Cieni

W tym roku tematem kampanii jest walka z nowotworem skóry, czerniakiem złośliwym, powstającym często wskutek nadmiernego opalania się – stąd nazwa grupy: Łowcy Cieni. Grupa zajmuje się organizowaniem spotkań, wykładów na temat czerniaka, metod wykrywania oraz sposobami leczenia. W interesujący sposób przedstawia problem choroby i nakłania do badań profilaktycznych. Tylko wczesne wykrycie czerniaka złośliwego umożliwia skuteczne leczenie, dlatego mottem młodych ludzi – Łowców Cieni jest: „Profilaktyka to nie strata czasu, to pewność, że Ci go nie zabraknie”. Osoby zainteresowanie włączeniem się w działalność grupy więcej informacji uzyskają na stronie: facebook.pl/NieRaczSieSloncem .