Wolontariusze mają swoje Centrum

Już teraz udało nam się znaleźć ochotników z Uniwersytetu III Wieku – nadmienia koordynatorka CW. Dzięki współpracy z MOPS Centrum Wolontariatu będzie na bieżąco monitorować potrzeby mieszkańców Białej Podlaskiej. W swoich działaniach placówka zakłada również uczestnictwo w projektach takich jak „Tak, pomagam!”. – To czwarta edycja ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności, która odbędzie się 9 marca. Nasi wolontariusze trafi ą tego dnia do większych supermarketów. Zgromadzona żywność posłuży do przygotowania paczek świątecznych i ciepłych posiłków w jadłodajni Caritas – zaznacza Bandzerewicz. Jednym z zadań instytucji jest promocja idei wolontariatu, która, jak się okazuje, w naszym mieście ma się dobrze. Szkolne koła Caritas skupiają ponad 600 wolontariuszy. Wszyscy, którzy dopiero zamierzają zapoznać się z wolontariatem, mogą zgłosić się do Centrum w poniedziałki i środy od 10.00 do 14.00, w pozostałe dni od 12.00 do 16.00, lub mailowo – [email protected] caritas.pl. Dodajmy, że CW powstało dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta.