RAPORT O STANIE „BIEDNEGO MIASTA”

W oparciu o ankiety wypełnione w grudniu ubiegłego roku przez 297 rodzin z terenu miasta dr Cezary Trutkowski z Uniwersytetu Warszawskiego opracował wyniki, które nie dają wielu podstaw do optymizmu. Oto konkrety w odniesieniu do Białej Podlaskiej. Prawie połowa ankietowanych wyznała, że jest „średnio zadowolona” z faktu mieszkania nad Krzną. Brakuje nie tylko pracy, ale też przepustowości głównych tras komunikacyjnych, ścieżek rowerowych, miejsc i form stwarzających warunki dla ciekawego spędzania wolnego czasu dzieciom i młodzieży, miejsc do rekreacji i miejsc parkingowych. Efekt? Już co trzecie gospodarstwo wolałoby się przenieść w inne miejsce (wśród młodych to odsetek dużo wyższy). Połowa osób biorących udział w badaniu uważa Białą Podlaską za miasto biedne, a tyle samo ankietowanych w odniesieniu do spraw miasta popadło w stan apatii i już nie interesuje się tym, co dzieje się na terenie Białej Podlaskiej. Tylko 25 procent rodzin czuje się dobrze poinformowana przez władze miejskie o swoich działaniach. Jeśli idzie o pracę urzędników zatrudnionych w ratuszu, to bialczanie oceniają ją średnio, natomiast w skali ocen szkolnych prezydentowi Andrzejowi Czapskiemu większość ankietowanych stawia 3+. Podobnie mieszkańcy miasta nad Krzną oceniają swoich radnych. Równie źle mieszkańcy oceniają panujące w mieście relacje międzyludzkie. Aż 70 proc. badanych twierdzi, że w relacjach pomiędzy bialczanami przeważa interes prywatny, nieufność i ostrożność. Dodatnich stron zamieszkiwania w Białej Podlaskiej dostrzegamy, niestety, bardzo niewiele. Z raportu wynika, że doceniamy jakość wody pitnej, estetykę budynków i możliwość segregacji śmieci. Nie narzekamy też na jakość i dostępność transportu zbiorowego oraz jakość nauczania. Zdaniem większości rodzin funkcjonowanie aptek wypada bez zarzutu, znacznie gorzej prezentuje się dostępność lekarzy specjalistów. Negatywnie oceniamy rynek pracy z mieście i możliwość założenia własnego biznesu. Mieszkańcy Białej Podlaskiej uważają, że w swoim budżecie miasto powinno przede wszystkim uwzględniać ochronę i profilaktykę zdrowia, bezpieczeństwo publiczne oraz infrastrukturę drogową. Jak władze miasta zamierzają wykorzystać powyższe wnioski? Renata Szwed, dyrektor gabinetu prezydenta, zapewnia, że dane z raportu zostały przedstawione wszystkim naczelnikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta. – Nie pozostajemy obojętni wobec tego badania. W kolejnych działaniach będziemy brali pod uwagę wnioski płynące z raportu – przekonuje Szwed. Raport w formie elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta.