W NASZEJ PAMIĘCI ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

"Zwyciężczyniktórej organizatorem była Fundacja „Kocham Podlasie”, przybyło do Muzeum Południowego Podlasia ponad stu pięćdziesięciu gości z senatorem Grzegorzem Biereckim, Zofią i Zbigniewem Romaszewskimi na czele oraz kilkudziesięciu laureatów. Przypomnijmy, że konkurs pod patronatem medialnym Tygodnika Podlaskiego i patronatem honorowym senatora Grzegorz Biereckiego, Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów bialskiego, radzyńskiego i parczewskiego. Młodzież do 14 lutego miała przygotować pracę w dowolnej formie (pisemnej, słuchowiska radiowego, filmu, prezentacji multimedialnej lub strony internetowej) na temat Żołnierzy Wyklętych. Jury pod przewodnictwem profesora Jana Żaryna i doktora Mariusza Bechty z warszawskiego IPN oceniło czternaście prac autorstwa dwudziestu siedmiu uczniów z całego regionu. 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Zwycięzcą okazała się Ewa Zbaradzka, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim, która przygotowała pracę pisemną. W nagrodę otrzymała tygodniowy pobyt dla dwóch osób we wskazanym przez siebie terminie, we Władysławowie nad Morzem Bałtyckim. – Ten sukces zawdzięczam mojej prababci, która bardzo dużo opowiadała mi o polskiej historii oraz podziemiu w czasie II wojny światowej i okresie późniejszym. To pod jej wpływem zaczęłam czytać książki na ten temat, który mnie pochłonął i w jakiejś mierze ukształtował. Gdy w szkole pojawił się plakat dotyczący konkursu, wiedziałem, że muszę wziąć w nim udział. Przygotowując pracę, dużo czasu spędziłam w bibliotekach, włożyłam w nią wiele serca, ale mimo wszystko jestem pozytywnie zaskoczona nagrodą. To wszystko dzięki prababci – powiedziała nam Ewa. Drugie miejsce zajął Robert Tyborowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie, zaś trzecie Zuzanna Roguska i Karol Butrym z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Terespolu. Zwycięzcami byli jednak wszyscy uczestnicy konkursu, wszyscy bowiem niezwykle zaangażowali się w przygotowanie swoich prac, wszyscy też otrzymali nagrody rzeczowe. Ponadto każda ze szkół, której uczniowie wzięli udział w konkursie, otrzymała mapę historyczną z oznaczonymi miejscami walk Żołnierzy Wyklętych na terenach powiatów: bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego i łukowskiego. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter i została uwieńczona brawurowo odegraną sceną z przesłuchania Żołnierzy Wyklętych przez funkcjonariuszy UB – zaprezentowaną przez młodzież bialskiego „Strzelca” i Klubu Patriotycznego z Terespola – oraz koncertem poświęconym Żołnierzom Wyklętym w wykonaniu Bialskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Waldemara Robaka. – Koncert ten dedykuję Żołnierzom Wyklętym, którzy wytrwali do końca, w tym mojemu ojcu – powiedział Waldemar Robak.