Szansa dla rolników

Ten sposób ubezpieczeń zdobył uznanie w oczach Polaków, w efekcie w okresie międzywojennym udział towarzystw w składkach zbieranych na rynku ubezpieczeń w Polsce wynosił 60%. Największy i najbardziej znany TUW to Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przemieniony po II wojnie światowej na PZU S.A. Celem Fundacji powołanej do życia obecnie przez senatora Grzegorza Biereckiego jest odbudowanie i spopularyzowanie tej taniej formy spółdzielczej ubezpieczeń, a spotkanie prezesów lokalnych grup producenckich jest pierwszym ku temu krokiem. Odrodzona idea TUW to odpowiedź nie tylko na dyktat zakładów ubezpieczeniowych, które wysokimi składkami stawiają rolników „pod ścianą”, ale przede wszystkim szansa na zwiększenie dostępności ubezpieczeń dla tej grup społecznej, dla której system ubezpieczeń jest zbyt drogi i przez to nieosiągalny. Powołanie do życia nowego zakładu ubezpieczeń ma też zahamować wypływ kapitału z rynku lokalnego i skierować ów kapitał w kierunku inicjatyw wspierających lokalną społeczność. Rolnicy indywidualni będą mogli zapoznać się z ideą ubezpieczeń wzajemnych na posiedzeniu Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Bialskiego już w najbliższy czwartek, 21 marca o 10.00 w hotelu Skala (ul. Artyleryjska 1) w Białej Podlaskiej. Spotkanie poprowadzi Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Instytut Sobieskiego. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

PODLASIE MA BIZNES WWW.PODLASIEMABIZNES.PL