Najważniejsze Święto

Po Wigilii Paschalnej następuje procesja rezurekcyjna, świadectwo wiary w Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Może ona być również odprawiana przed pierwszą, poranną Mszą Świętą w niedzielę i tak najczęściej bywa, lecz warto pamiętać, iż należy ona do Wigilii Paschalnej. Tę procesję do dnia dzisiejszego większość wiernych mylnie uważa za najważniejszą część liturgii wielkanocnej. Tymczasem procesja ta jest uroczystym ogłoszeniem i potwierdzeniem zmartwychwstania Chrystusa, które już się mistycznie dokonało w obrzędach Wigilii Paschalnej. Odprawiane o poranku msze rezurekcyjne zapowiada uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał.