PRZYWRÓĆMY TRADYCJĘ TUW

Zakłady ubezpieczeniowe działające w formie TUW- -ów cieszą się bardzo dużym zaufaniem społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych a wśród 10 największych na świecie ubezpieczycieli aż 6 to towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Dla przykładu w Finlandii udział towarzystw ubezpieczeniowych w rynku wynosi około 73%, w Austrii (60%), Niemczech (44%) a we Francji (39%). Podobnie jest w Japonii i USA gdzie udział tej formy ubezpieczeń w rynku stanowi odpowiednio 41% i 34%. Niestety mimo przedwojennej tradycji ta forma ubezpieczania się została zniszczona przez władze PRL-u, przez co jej udział w rodzimym rynku ubezpieczeniowym wynosi 2%. Stąd też przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy i zbliżenie nas do rzeczywistości obowiązującej w ww. państwach stało się podstawowym celem działań jakich Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych zamierza podjąć się w najbliższym czasie. Tym bardziej, że w przypadku tzw. małego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych próg wymagań formalnych i finansowych nie jest wysoki, wręcz przeciwnie, jest w zasięgu niemal każdej zorganizowanej grupy społecznej czy branżowej. Wiele jak zawsze zależy od nas samych, od stopnia zorganizowania grup chcących skorzystać z możliwości jakie daje im w tym przedmiocie ustawodawca. Dlatego cieszy fakt, że po wysłuchaniu prelekcji, obecni na spotkaniu przedstawiciele grup producenckich wyrazili zainteresowanie budowaniem własnego towarzystwa ubezpieczeń, a kolejne pytania kierowane do prelegentów pozwoliło rozwinąć zagadnienie o dodatkowe aspekty i nowe perspektywy zarysowującej się współpracy. Termin kolejnego spotkania wstępnie ustalono na okres poświąteczny, na którym krąg przedsiębiorców ma powiększyć się o kolejnych zainteresowanych wzięciem udziału w nowym przedsięwzięciu. Warto wspomnieć, że także dzień wcześniej 21 marca Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych wraz z Instytutem Sobieskiego wystąpiły z podobną prelekcją na posiedzeniu Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej powiatu bialskiego. Spotkanie potwierdziło fakt, że temat ubezpieczeń jest dla mieszkańców południowego Podlasia naprawdę ważny.