Tradycja

W siedemnastowiecznej Polsce kawalerowie z wyższych sfer oblewali ukochane pachnącą wodą po ręce, a na wsiach parobkowie łapali młode dziewczyny i wrzucali do wody. Obecnie przyjmuje się, iż Poniedziałek Wielkanocny symbolizuje oczyszczenie grzechu i zmartwychwstaniu Chrystusa. W lany poniedziałek każdy powinien być ochlapany wodą, lecz z umiarem, tak aby tradycja świąteczna nie przerodziła się w chuligański wybryk.