Niezwykła konferencja bialskiej poradni

skutkiem tego problem dramatycznie narasta, a tendencja ta będzie się utrzymywać, również za sprawą społecznych zagrożeń, m.in. bezrobocia, ubóstwa, przemocy, rozluźnienia więzi. Już teraz statystyki biją na alarm. Problemy psychiczne dzieci i młodzieży rozpoczynają się zwykle w dzieciństwie.

Jak te statystki mają się do sytuacji na ziemi bialskiej?

Na terenie działania bialskiej poradni w kolejnych latach obserwujemy większą liczbę zgłoszeń z powodu zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. W roku 2010 stanowiły one 17 proc. wszystkich przypadków, a w 2011 roku – ok. 18 proc. przypadków. Najczęściej spotykamy się z zespołami nadpobudliwości, zaburzeniami zachowania, lękiem przed separacją, innymi zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami związanymi z rywalizacją w rodzeństwie, tikami, jąkaniem. Coraz częściej rozpoznajemy i diagnozujemy całościowe zaburzenia rozwoju, np. autyzm. Pracy mamy z każdym rokiem coraz więcej.

Do kogo adresowana jest konferencja „Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”?

Chciałabym zaznaczyć, że będzie to konferencja, jakiej w naszym regionie jeszcze nie było. Zorganizowana z dużym rozmachem, z udziałem wybitnych specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii i psychiatrii. Z konferencji mogą skorzystać specjaliści z różnych sektorów – oświaty, służby zdrowia, policji, sądu, MOPS-u, ponadto – lekarze, pedagodzy, ale również rodzice. Wszyscy zainteresowani mogą się zalogować, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pppbialapodlaska.pl. Serdecznie zapraszam.

Dziękuję za rozmowę.