Koncert niosący nadzieję

W dawnych wiekach w tym okresie urządzano wielkanocne procesje, w każdą niedzielę wystawiano specjalne misteria ukazujące Zmartwychwstanie Chrystusa, Jego spotkanie z niewiastami i apostołami. Kościół pragnął w ten sposób ukazać nadzieję i radość wynikającą z faktu Zmartwychwstania Pańskiego – dla każdego z nas. Organizatorzy niezwykłych koncertów wielkanocnych w Dicecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Sakralnej, pragną tę radość rozszerzyć na cały okres okres paschalny. Serdecznie zapraszamy.