Narasta konfl ikt o czynsze

W miniony czwartek odbyło się kolejne spotkanie lokatorów z przedstawicielami zarządu. – Stawkę ustala dostawca ciepła. W związku z tym, że koszty były większe niż pobierane zaliczki, wystąpiliśmy do lokatorów o dopłacenie brakującej kwoty. Każda złotówka w budżecie jest oglądana, ponieważ brakuje pieniędzy na wszystko – twierdził dyrektor Tomasz Rogowski. Większość lokatorów wyszła jeszcze w trakcie spotkania. Mieszkańcy osiedla zapewniają, że nie zostawią tak tej sprawy. Kolejno występują do ZNW o przedstawienie indywidualnych i szczegółowych rozliczeń. Zwrócili się do prawników ze Związku Głównego Polskiego Zrzeszenia Lokatorów, będą również szukać pomocy u posłów i samorządowców.