W OBRONIE PRAWDY O SMOLEŃSKU

W podniosłym kazaniu ks. dziekan Marian Daniluk zaznaczył, że nie wolno nam zapomnieć o tragicznych wydarzeniach. Po mszy świętej odprawionej w kościele pw. NNMP zebrani udali się na plac przy świątyni św. Antoniego pod tablicę upamiętniającą tragedię smoleńską. – W trudnych momentach czułam i nadal czuję wsparcie rodaków z Podlasia, a także podlaskich mediów. Apeluję o jedność i solidarność, bo mamy jeden cel – wyjaśnienie katastrofy. Do końca będę bronić prawdy – zaznaczyła biorąca udział zarówno w bialskich jak i międzyrzeckich uroczystościach Ewa Błasik. Wdowa po generale w szczególny sposób podziękowała senatorowi RP Grzegorzowi Biereckiemu, który od momentu tragedii otacza ją duchowym wsparciem. Równie podniosłe uroczystości odbyły się m.in. w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie ponad tysiąc osób wysłuchało pięknej i podniosłej homilii ks. infułata Kazimierza Korszniewicza.