LICEALIŚCI MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

z języka polskiego. Matury potrwają do końca maja. Przeważająca cześć młodych ludzi od października wybierze się na studia. Renata Kowal z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej przyznaje, że młodzież licealna z reguły deklaruje chęć kontynuowania nauki na studiach. – Osoby z technikum znacznie częściej myślą o studiach w trybie zaocznym i jednoczesnym zatrudnieniu. Współpracując ze szkołami z miasta i okolicy pomagamy młodzieży w zaplanowaniu kariery, przedstawiamy sytuację na rynku pracy, mówimy o zawodach przyszłości – wymienia Kowal. Zainteresowaniem cieszą się profesje związane ze służbami mundurowymi. – Rankingi pokazują, że w naszym województwie brakuje sprzedawców i pracowników branży budowlanej, ale niestety właściwie w każdym powiecie sytuacja rynku pracy wygląda inaczej – podkreśla Renata Kowal. Zdaniem Tadeusza Kucharuka, prezesa Podlaskiej Agencji Consultingowej Rectus-WOC, obecnie mamy do czynienia z większym zapotrzebowaniem na pracowników z wykształceniem średnim, niż wyższym. Z opracowań Kucharuka wynika, że w województwie lubelskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych z dyplomem wyższej uczelni stale rośnie. – Niestety reforma szkolnictwa zawodowego z 2012 r. hamuje rozwój szkół policealnych. I tak np. kształcenie w zawodzie technik spedytor będzie mogło odbywać się tylko w systemie kursowym. Tymczasem pracodawcy ciągle poszukuję spedytorów międzynarodowych, transportowców – twierdzi prezes Rectus-WOC. Z ankiet przeprowadzonych przez Kucharuka w dwóch bialskich liceach wynika, że młodzi ludzie przy wyborze przyszłego zawodu biorą pod uwagę przede wszystkim wysokie zarobki (ponad 70 proc.). Ponad 50 proc. badanych przyznała, że w przypadku problemu ze znalezieniem zatrudnienia wyjedzie za granicę. Prezes Rectus-WOC dodaje, że już na poziomie gimnazjum nastolatki powinny być informowane o sytuacji na rynku pracy. Pierwszoklasiści z II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej potwierdzają że już przed liceum niejako decydują o swojej przyszłości. – W naszej klasie wszyscy wybierają się na studia, większość myśli o uczelniach w dużych miastach – przyznaje Michał Chwaluk. Jednak ok. 6 tys. młodych kształci się na bialskich uczelniach. Dr Tomasz Jurkiewicz i dr Kamil Filipek, socjolodzy z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II opracowali raport odnośnie preferencji wyboru kierunków studiów w roku akademickim 2012/2013. Z ankiet wynika m.in. że głównymi powodami podjęcia studiów akademickich były : zaspokojenie własnych potrzeb intelektualnych i zdobycie dobrze płatnego zawodu ( ponad 30 proc. respondentów). – Jeżeli chodzi o motywy wyboru uczelni, największa grupa pytanych zdecydowała się na PSW ze względu na bliskość miejsca zamieszkania – zauważa dr Kamil Filipek. Co ciekawe, studenci PSW, gdyby nie kształcili się na wybranym przez siebie kierunku studiów, najchętniej wybraliby ekonomię. Ponad 50 proc. ankietowanych po skończeniu PSW zamiesza szukać pracy, a niecałe 30 proc. chce kontynuować naukę. Życzymy powodzenia.