Patriotyzm

Jest natomiast tak, że kultura, ciągłość historyczna oraz wzorce predysponują do patriotyzmu bądź nie. Obecnie w Polsce patriotyzm znajduje się na liście „gatunków zagrożonych”, na co wpływ ma to, jaki wzorzec lansowano przez ostatnich 20 lat. „Patriotyzm, to nacjonalizm, a nacjonalizm, to prawie faszyzm” – wmówiono nam w III RP, w czym główną „zasługę” miały łże autorytety jak Władysław Bartoszewski, rzekomy „profesor” bez matury i media z „Gazetą Wyborczą” na czele. „Nie dajcie sobie wmówić, że Polska jest najważniejsza, wy jesteście najważniejsi” – krzyczał w Woodstook inny „autorytet” Marek Kondrat, a podobnych mu było wielu. Gdzie jednak bylibyśmy dziś, gdyby w podobny sposób myśleli Krzysztof Kamil Baczyński, „Alek”, „Zośka” i inni nasi bohaterowie, którzy milionami składali życie na ołtarzu Ojczyzny?