Dni otwarte w „Katoliku”

Jest to jednak obraz niepełny, bo istotną rolę odgrywa także wychowanie w duchu patriotyzmu, przywiązanie do własnej historii i literatury. Katolickie LO posiada wiele atutów, które stwarzają okazję do wszechstronnego rozwoju: małe, profilowane klasy zapobiegają anonimowości uczniów, a element wychowawczy odgrywa tu nie mniejszą rolę niż poziom kształcenia. Ten ostatni także stoi na najwyższym poziomie, a szczególny nacisk szkoła przykłada do nauki języka angielskiego (pięć godzin tygodniowo dla każdej z klas) i przedmiotów kierunkowych (dodatkowo po 2 godziny w tygodniu). Duże znaczenie ma także integracja uczniów w szkole i poza nią, która odbywa się m.in. poprzez spotkania o charakterze religijnym – ruch Taize, pielgrzymki – i pozareligijnym – wycieczki, wyjazdy na obozy sportowe, narty czy rejsy żeglarskie. Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na dzień otwarty 11 maja od 9.30 do 12.00 do siedzibie szkoły przy ulicy Janowskiej 55. Więcej informacji na stronie: katolickieliceum.pl – oraz w siedzibie szkoły.