Zmarnowana szansa południowego Podlasia

W raporcie dr Dominiki Wojtowicz oraz Tomasza Kupca oceniającym wykorzystanie środków UE w rozwoju regionu 2004-2013 autorzy wskazują, że „do województwa lubelskiego trafi a zdecydowanie mniej środków niż do innych województw z programów krajowych, w których trzeba konkurować z wnioskodawcami z całej Polski, co może świadczyć o niewielkiej zdolności lub motywacji podmiotów z województwa lubelskiego do konkurowania o wsparcie na poziomie kraju”. Raport w fatalnym świetle stawia wójtów gmin południowego Podlasia. Nasz region znajduje się na samym końcu tabeli obrazującej wysokość środków unijnych pozyskanych w omawianym czasie. Jest to tym bardziej przygnębiające, że z 9 procentowym udziałem pozyskania nasz region aż o 44% ustępuje np. podregionowi lubelskiemu. Niezdolność do pozyskiwania środków unijnych przez wójtów z naszego regionu jest porażająca. Autorzy raportu podkreślają, że podregion lubelski pozyskał 3 razy więcej dofinansowania na osobę od podregionu bialskiego, który absorbuje najmniej środków unijnych w województwie lubelskim. Nadto występuje wyraźny rozdźwięk pomiędzy realizowanymi projektami, a potrzebami lokalnych społeczności, przejawiającymi się np. w tym, że w miejscowościach, gdzie koniecznością jest budowa infrastruktury drogowej, pieniądze przeznaczane są na odnowę Domów Ludowych. Wnioski, które nasuwają się po przeanalizowaniu raportu dla południowego Podlasia, dają obraz tego, jak wzorcowo można zmarnować kadencję, i to nie jedną. Zdecydowana większość wójtów podregionu bialskiego swoją funkcję sprawuje już kolejny raz, z opłakanymi skutkami dla mieszkańców. Na dziś Lubelszczyzna otrzymuje mniej środków niż inne województwa, a wójtowie z południowego Podlasia pogrążyli naszą społeczność i doprowadzili do tego, że nasz region pozyskuje najmniej pieniędzy na Lubelszczyźnie. Jeżeli tej sytuacji nie zmienimy sami, odsuwając od władzy ludzi skrajnie niekompetentnych, to nikt za nas tego nie zrobi. Pełny raport na stronie: www.strategia.lubelskie.pl/ekspertyzy/RaportKoncowyLubelskie_wersja% 20ostateczna.pdf

Senator RP Grzegorz Bierecki:
Jeżeli ktoś uważa, że decyzja wyborcza nie ma wpływu na stan jego portfela czy na
jakość życia, to ten raport stanowi dowód, w jakim jest błędzie i jak mylne było powierzenie
władzy w samorządach ludziom PSL i PO. Jak wskazuje raport, taki wybór
nie skutkuje dla pomyślności gospodarstw domowych. Widać wyraźnie, że władza
PO-PSL, także w samorządach, nie służy wyborcom. Mamy tu do czynienia albo
z lenistwem, ze skrajną niekompetencją, albo też jednocześnie z jednym i drugim.