STO OSÓB OTRZYMA PRACĘ

a jednocześnie zapewniło stały dopływ kandydatów na pracowników. – Senator Grzegorz Bierecki, aktywnie działający na południowym Podlasiu, zasugerował nam Białą Podlaską jako miasto mające wspaniały kapitał ludzki i tak nawiązaliśmy kontakt z fundacją „Kocham Podlasie”. I rzeczywiście, okazało się, iż Biała Podlaska, to dobre miejsce na tworzenie nowych miejsc pracy. Zbudowaliśmy tu call center obsługujące jeden z obszarów działalności naszej spółki: prowadzenie aktywnych kampanii marketingowych, usługi infolinii i windykacji – mówi Ewa Bereśniewicz-Kozłowska, prezes zarządu TF SKOK S.A., która dodaje: – W trakcie realizacji projektu nie napotkaliśmy większych przeszkód, za to z życzliwością spotkaliśmy się i ze strony władz samorządowych i urzędu pracy i także z pomocą ze strony księdza dziekana Mariana Daniluka, który od początku wspierał nasze starania. Z dużym odzewem spotkały się też nasze ogłoszenia o pracę, dzięki którym już w czerwcu zostanie zatrudniona pierwsza, około trzydziestoosobowa grupa pracowników. Docelowo grupa ta wzrośnie do stu osób – podsumowuje prezes Bereśniewicz-Kozłowska. – Inwestycja zaplanowana jest, jako długoterminowa i będzie się rozwijać w miarę dalszej ekspansji rynkowej w obszarze usług finansowych – dodaje senator Grzegorz Bierecki, pomysłodawca i inicjator przedsięwzięcia. – Cieszę się, że udało mi się wzbogacić ofertę na rynku pracy w naszym regionie – pointuje senator, który zapowiada powstanie w Białej Podlaskiej największego centrum obsługi telefonicznej i biura obsługi klienta w ramach SKOK w Polsce. Zatrudnianie i szkolenia pracowników w call center TF SKOK S.A. planowane są od czerwca 2013, a formalne rozpoczęcie działalności od początku lipca. Uroczystość oficjalnego uruchomienia call center z udziałem zaproszonych gości odbędzie się 6 lipca.

 

Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku jest usługową firmą informatyczną świadczącą usługi analizy i wytwarzania oprogramowania oraz oferującą instytucjom finansowym pełen outsourcing procesów informatycznych i gotowe rozwiązania IT oparte o najnowsze technologie (karty płatnicze, call center, bankowość elektroniczna, bankomaty), zatrudniającą ponad 400-osobowy zespół pracowników, w szczególności specjalistów IT. Wysokość kapitału TF SKOK S.A. wynosi ponad 191 mln zł. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.