PODLASKIE RODZINY UCZĄ SIĘ OSZCZĘDZAĆ

Projekt jest odpowiedzią na problemy rodzin o niskich dochodach, które nie miały szansy nabyć umiejętności świadomego korzystania z produktów dostępnych na rynku finansowym i tym samym są grupą społeczną narażoną na zjawisko nadmiernego zadłużenia. Głównym celem projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie” jest edukacja rodzin w zakresie planowania i skutecznego zarządzania finansami osobistymi. Przez cały okres trwania projektu (9 miesięcy) rodzinom towarzyszy mentorka – Monika Marchalewska z Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej działającego przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej. Pierwsze trzy miesiące zdominowane były przez planowanie, szacowanie i szukanie oszczędności w budżetach podlaskich rodzin. W minionym tygodniu rodziny: Agnieszki i Łukasza Polok, Mirosławy Waćkowskiej-Potockiej, Katarzyny i Bogusława Kozłowskich oraz Magdaleny i Tomasza Powierza pod okiem mentorki i opiekuna finansowego SKOK, założyli lokatę systematycznego oszczędzania w placówce Kasy Stefczyka i tym samym przeszli do drugiego etapu projektu.

 

""