W dobie zagrożeń

Wprowadził ich hetman Wielki Litewski Ludwik Konstanty Pociej. Pierwszym przeorem klasztoru został o. Konstanty Moszyński, który już w roku 1731 rozpoczął budowę. Na leśnym pustkowiu powstała wspaniała barokowa świątynia. Znamienite rody przyczyniały się do jej upiększenia. Michał Kazimierz Radziwiłł sprawił organy, a Karol Odrowąż Sedlnitzki ołtarz. W roku I rozbioru Polski Jan Bogusław Plersch namalował Nawiedzenie NMP – malowidło z alegorią: ciemne tło symbolizuje groźną ówczesną sytuację Rzeczypospolitej. Rok 1791, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, był ostatnim na lata czasem świetności klasztoru. W roku 1796 Leśna znalazła się pod zaborem austriackim. Przerwana została łączność z Rzymem i Częstochową. W 1809 r. na krótko włączono Leśną do Księstwa Warszawskiego, ale 4 lata później wojska rosyjskie zajęły Księstwo i dokonały rabunku w świątyni. Utworzenie Królestwa Polskiego poprawiło sytuację, ale nadchodziły tragiczne czasy. Po powstaniu styczniowym rząd rosyjski wypędził paulinów z Leśnej i zlikwidował diecezję podlaską. Usunięty bp podlaski Beniamin Szymański, przewidując prześladowanie Kościoła, potajemnie zabrał ze sobą Cudowny Obraz, pozostawiając kopię. W 1875 r. świątynia leśniańska przeszła we władanie prawosławia, a w 1881 r. przebudowano ją na cerkiew. Na 7 kopułach lśniły teraz monogramy cara Aleksandra II. Ustały katolickie pielgrzymki, a opornych unitów wywożono na Sybir. W 1884 r. zwiedzał Leśną gen. gub. warszawski Osip Hurko, który bolał nad pustką miejsca i postanowił je ożywić. Dlatego w roku następnym otwarto tu zgromadzenie – żeński klasztor prawosławny. Przełożoną została Eugenia Jefimowska, która cieszyła się poparciem rodziny carskiej (kościół prawosławny uznał ją za świętą). Mniszki założyły szkoły, prowadziły sierociniec – wszystko z celem przeobrażenia Leśnej w ośrodek prawosławia i rusyfikacji. W 1894 r. sprowadzono tu relikwie mnicha, któremu kiedyś rząd polski wymierzył karę, jako zdrajcy. W roku 1905 Leśną odwiedził car Mikołaj II. Po jego wizycie otwarto tu rosyjską żeńską szkołę rolniczą. Gdy w 1915 r. działania wojenne zbliżyły się do Leśnej, mniszki ewakuowały się do Rosji, zabierając kopię obrazu. Niemiecka komenda eksploatowała posiadłości klasztorne. Kościół pozostawał nieczynny. Dopiero w listopadzie 1918 r. placówka POW z Kornicy rozbroiła okupantów w klasztorze, przynosząc świt wolności. W kolejnym wydaniu Tygodnika spointujemy naszą opowieść, ale już teraz zapraszam Czytelników 15 sierpnia, w samo południe, na uroczystości Jubileuszu Koronacji, które odbędą się pod przewodnictwem Ks. Bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, Pasterza naszej Diecezji.