Z wizytą u młodych dziennikarzy

Nasze dziennikarki opowiedziały dwudziestoosobowej grupie młodych ludzi o swojej pracy, a następnie w części praktycznej zaproponowały uczennicom ćwiczenia z pisania tytułów i leadów do artykułu. Inicjatorka corocznych spotkań, Bogumiła Małek, nauczycielka z Rogoźnicy, powiedziała nam, że od 15 lat kieruje szkolną gazetką „Nowiny”. – Natomiast od dziesięciu lat udaje nam się zapraszać profesjonalistów, czyli naszych lokalnych dziennikarzy, po to, aby wymienili się z młodzieżą swoim doświadczeniem. Uczniowie chętnie włączają się w zajęcia. Zwykle mamy niemały problem, aby wyłonić tych „wybranych”, czyli grupę wydelegowaną na warsztaty – opowiedziała nam Małek. Wniosek po warsztatach nasuwa się samoistnie – rośnie nam godna konkurencja. Dziękujemy za zaproszenie, z przyjemnością uczestniczymy w takich ciekawych przedsięwzięciach.