Koronacja leśniańskiego obrazu

Diecezji podlaskiej nie było na to stać. Tymczasem pewnej świątobliwej osobie z okolic Leśnej objawiła się Matka Boża, mówiąc, że obraz jest w Polsce. Wkrótce z Łomży nadeszła wiadomość o odnalezieniu obrazu. Powstało pytanie, który z obrazów jest oryginalny – ten w Opowie, czy ten z Łomży. Powołana komisja historyków sztuki zbadała oba obrazy i orzekła autentyczność obrazu z Łomży, w efekcie czego bp podlaski Henryk Przeździecki wydał dekret o odnalezieniu oryginału i powierzeniu go paulinom w Leśnej. 17 września 1927 r. obraz wprowadzono go do katedry siedleckiej. Stąd wyruszył w uroczystej procesji przez Mordy, Łosice, Kornicę do Leśnej. Wszędzie po drodze witano go i czczono ze łzami w oczach, odprawiano uroczyste nabożeństwa. 25 września obraz przybył do Leśnej. Witało go pięciu biskupów, batalion 34 pp, członkowie rządu, parlamentarzyści i rzesze wiernych. Prezydenta RP reprezentował twórca Gdyni i COP Eugeniusz Kwiatkowski. II wojna światowa, jak w całym kraju, tak i w Leśnej zapisała się krwawymi zgłoskami. Klasztor zajęli   Niemcy, którzy utworzyli w Leśnej obóz pracy. W czasie odpustu w 1942 roku zabili dwie osoby, a w grudniu 1943 r rozstrzelali opodal bazyliki 18 Polaków. Prześladowania nie ominęły naszego kościoła także w PRL. Zabrano paulinom grunty orne i zabroniono nauczania religii w szkole.

Kardynał S. Wyszyński: Jakże Ty dzisiaj pięknie wyglądasz, Ludu Podlaski, w swej spokojnej i żywej wierze

Ze sztandaru leśniańskiego Liceum Pedagogicznego wypruto Matkę Bożą Leśniańską. Mimo trwającej „nocy komunizmu” bp siedlecki Ignacy Świrski powrócił do idei bp. Przeździeckiego, by ozdobić cudowny obraz złotymi koronami. W 1962 r. otrzymał zgodę Stolicy Apostolskiej. Zezwolenie przywiózł z Rzymu bp Karol Wojtyła. W 1963 r. bp Świrski skierował list do wiernych, w którym pisał „Koronacja Matki Bożej jest nie tylko świadectwem świętości miejsca, ale jest zawarciem przymierza między niebem i ziemią”. 18 sierpnia 1963 roku, w niedzielę, od samego rana wierni ściągali do Leśnej ze wszystkich stron. W uroczystości wzięło udział 12 biskupów i 150 tys. wiernych. Gospodarz uroczystości bp Ignacy Świrski powitał kard. Stefana Wyszyńskiego i poprosił dostojnego gościa o włożenie koron na Maryję i Jej Syna. Obaj z Prymasem Tysiąclecia dokonali tego wspólnie, mówiąc: „Tak jak przez nasze ręce jesteś koronowana na ziemi, tak niech dzięki Tobie zasłużymy na ukoronowanie przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego chwałą i czcią w niebie”. W kazaniu prymas powiedział m.in.: „Ona tu w tej wiosce, zda się zagubionej, zjawia się pokorna w blasku chwały. Dziś serce moje raduje się przepięknym widokiem. Jakże Ty dzisiaj pięknie wyglądasz, Ludu Podlaski, w swej spokojnej i żywej wierze”. W ten oto sposób kończymy naszą opowieść. Autor niniejszego artykułu wraz z Konwentem Leśniańskim serdecznie dziękuje redakcji za udostępnienie w trzech kolejnych wydaniach łamów na przedstawienie historii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej. Jednocześnie zapraszamy mieszkańców Podlasia na Uroczystości Jubileuszowe, które rozpoczną się 14 sierpnia o 18, w wigilię uroczystości WNMP, a 15 sierpnia, w samo południe, rozpocznie się jubileuszowa Msza Św. celebrowana przez J.E. Ks. Bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, Pasterza naszej Diecezji.