Melioracyjny pat w Sosnówce

W 2011 roku wystosowali oni pierwsze pismo do starosty bialskiego, nadzorującego działanie spółki, z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. W tym samym czasie 16 członków KSW z Rozwadówki, 12 z Wygnanki oraz 9 z Sosnówki powiadomiło Prokuraturę Rejonową w Parczewie. Jednak ani starosta, ani prokuratura nie dopatrzyli się uchybień w działalności spółki, mimo załączonych do pism zdjęć, ilustrujących stan urządzeń melioracyjnych.

Z jednej strony niewywiązywanie się spółki z prac, do wykonywania których została utworzona. Z drugiej frustracja rolników przejawiająca się w niepłaceniu składek. W Sosnówce nie ma zwycięzcy. Rolnicy dostaną sądowe nakazy zapłaty i zostaną wykluczeni ze spółki, która będzie istnieć dopóty, dopóki będzie miała finansowe podstawy egzystencji. A przecież nie o to chodzi. Można zastanawiać się, dlaczego oponenci zarządu zamiast próbować go odwołać, szukali sprawiedliwości w starostwie i prokuraturze, ale to już inna historia.

W lutym br. starosta bialski otrzymał kolejne pismo z prośbą o przeprowadzenie kontroli spółki i jej rozwiązanie, twierdząc, że „spółka praktycznie nie funkcjonuje poza zatrudnianiem pracowników do jej obsługi administracyjnej”. Bez efektu. Wykonujemy taki zakres prac melioracyjnych, na jaki pozwalają nam zebrane składki – mówią pracownicy spółki. – Nic nie robią, ani na ziemiach tych, którzy płacą składki, ani na gruntach tych, którzy ich nie płacą – ripostują zwolennicy jej rozwiązania. Chcieliśmy dowiedzieć się, jakie są roczne przychody i jaka ich część jest wydatkowana na działalność statutową, czyli konserwację urządzeń melioracji. W miniony poniedziałek nie uzyskaliśmy w spółce informacji poza lakonicznym: „księgowy będzie jutro”, z kolei we wtorek księgowy Bazyli Górski „zagrał” na zwłokę, informując nas, że wgląd do dokumentów finansowych możemy uzyskać jedynie za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej bądź Zarządu KSW. Problem ma szerszy zasięg, a w KSW Sosnówka jedynie zogniskowały się zjawiska, z którymi boryka się wiele konserwacyjnych spółek wodnych z naszego regionu.