„Czwórka” na regionalnej debacie

Szkoła zdobyła bowiem bardzo dobre wyniki ewaluacji, czyli badań jakości pracy, którym została poddana jesienią ubiegłego roku. – Zostaliśmy wyróżnieni możliwością uczestniczenia w ważnej dla wszystkich rozmowie na temat przyszłości edukacji. Czujemy się kompetentni do zabierania głosu w tej dyskusji, ponieważ staramy się rozwijać, doskonalić, współpracować dla dobra uczniów. Zostało to docenione również przez ewaluatorów, którzy w listopadzie ub. roku badali jakość pracy naszej placówki i wysoko ją ocenili – powiedziała nam Mariola Petru, dyrektor placówki. Celem panelu, w którym wzięło udział kilkaset osób – pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, uczelni, rodziców, uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, mediów lokalnych z całego województwa – była dyskusja nad cechami dobrej szkoły, zaprezentowanie na jej tle wymagań państwa oraz zapoznanie zebranych  z projektowanymi zmianami w zakresie wspierania szkół i placówek oświatowych.