Koniec z opornym nadciśnieniem

W wyniku czego, dochodzi do obniżenia ciśnienia. Z technicznego punktu widzenia, do tętnicy nerkowej pacjenta wprowadza się cewnik, przez który z kolei wprowadzana jest elektroda ablacyjna połączona z generatorem wytwarzającym prąd o wysokiej częstotliwości radiowej. Poprzez ablację, czyli porażenie energią elektryczną nerwów w tętnicy nerkowej przerwane zostają włókna nerwowe – wyjaśnia Robert Wróbel kardiolog z WSzS.  Denerwacja dedykowana jest osobom z tzw. opornym nadciśnieniem tętniczym. – Czyli takim u których pomimo stosowania trzech różnych leków hipotensyjnych w maksymalnych  dawkach nie uzyskuje się prawidłowych wartości ciśnienia-dodaje specjalista. 21 czerwca dwóch pacjentów zostało poddanych zabiegowi.  – Mężczyźni czują się dobrze. U jednego z nich odnotowaliśmy już znaczny spadek ciśnienia skurczowego – z 200 do 110 – zapewnia Wróbel.

 

Więcej o denerwacji w bialskim szpitalu w najbliższym wydaniu Tygodnika Podlaskiego.