Szkoła trenerów w Białej

Sygnatariuszami tego porozumienia byli  Prezes Zarządu PZPN Zbigniew Boniek  oraz Prorektor ds. Ogólnych AWF dr hab.  prof. nadzw. Jerzy Sadowski. Szkoła Trenerów PZPN na obiektach sportowych  AWF rozpocznie działalność już 1 września br. Strony ustaliły, że PZPN będzie  partnerem bialskiego wydziału AWF  w kształceniu trenerów piłki nożnej  według standardów UEFA. Współpraca  będzie obejmowała również prowadzenie badań naukowych. Do końca lipca  zostanie podpisana stosowna umowa.  Szkoła Trenerów PZPN ma wyłączność  na kształcenie w Polsce trenerów piłki  nożnej z licencją UEFA. Inicjatorem i pomysłodawcą lokalizacji Szkoły Trenerów PZPN w bialskim wydziale AWF był  doc. dr Leszek Cicirko.