Tragiczne Krawce 2 lipca 1948

Do 1989 r. nie mogło nawet o tym być mowy. A teraz żyją już tylko nieliczni świadkowie i uczestnicy. Obecnie – jak ktoś słusznie powiedział – trzecie pokolenie ubeków zwalcza trzecie pokolenie Armii Krajowej. W ubiegłym tygodniu Senat RP przyjął projekt ustawy o symbolach ustrojów totalitarnych. Teraz od Sejmu RP zależy, czy wciąż będą w naszym kraju istnieć ulice Karola Świerczewskiego i czy możliwa będzie renowacja pomników Armii Czerwonej z budżetów gminnych, jak w ubiegłym roku miało to miejsce w Kodniu.