Dlaczego Mirosław Kapłan nie dostał absolutorium?

W 2011 roku radni nie udzielili mi absolutorium za rok 2010 pomimo, że wójtem byłem jedynie 17 dni. Ubolewam, że radni z klubu „Nasza gmina” na wniosek pana Charczuka nie zgodzili się na wspólną z urzędem marszałkowskim budowę drogi wojewódzkiej z chodnikiem w Jelnicy i sali gimnastycznej w Rogoźnicy, którą moglibyśmy wznieść z 80% dofinansowaniem z ministerstwa sportu. Kolejna szansa dużego dofinansowania przeszła nam koła nosa, przez co, jako gmina, tracimy szansę szybkiego rozwoju. To boli mieszkańców – konkluduje Mirosław Kapłan.