Podlascy maturzyści 2013

13% uczniów, którzy nie zdali, będzie miało szansę na poprawkę w sierpniu. Aż 7% maturzystów z Lubelszczyzny nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego. W bialskich szkołach średnich egzamin dojrzałości zdało prawie 90 procent maturzystów, najwięcej bo sto procent w katolickim LO im. C.K. Norwida (trzeba jednak dodać, że w tym roku była tu tylko jedna klasa maturalna) oraz w LO im. J. I. Kraszewskiego i w LO im. Emilii Plater. W obu liceach egzaminu dojrzałości nie zdał tylko jeden maturzysta, co powoduje, że tzw. „zdawalność” w przekraczała 99 procent. W LO im Staszica egzamin też wypadł dobrze – zdało go 170 ze 173 zdających. Najgorzej zaprezentowali się abiturienci z LO im. Adama Mickiewicza, którzy zdali na poziomie 88 procent. Generalnie średni wynik bialskich LO jest znakomity: wynosi 97 procent, czyli 8 procent lepiej, niż średnia dla kraju. Dobrze wypadli także maturzyści w Parczewie (maturę zdało 94%) i Radzyniu (93%). W Parczewie najlepiej wypadli absolwenci LO im. Mikołaja Kopernika, a w Radzyniu I LO – w obu przypadkach matury zdało 99 % uczniów. Znacznie gorsze wyniki – i ta reguła dotyczy całego regionu południowego Podlasia – zanotowali absolwenci techników i liceów profilowanych, a zdecydowanie najgorsze – liceów uzupełniających.