Piękne Podlasie

Okazuje się, ze w ubiegłym roku Podlasie odwiedziło o szesnaście tysięcy turystów więcej, niż w roku 2011. POT szacuje, że mimo postępującego zubożenia Polaków – co przejawia się m.in. mniejszą liczbą turystów wyjeżdzających za granicę kraju czy nad Morze Bałtyckie – w tym roku turystów na Podlasiu będzie więcej, niż przed rokiem. Największym zainteresowaniem na Podlasiu cieszy się Białowieża, a w naszym regionie okolice nadburzańskie, które przyciągają nieskażoną przyrodą, i są ostoją wielu rzadkich gatunków ptaków. Te atuty powodują, że nasz region coraz liczniej odwiedzają nie tylko turyści, ale też ornitolodzy czy fotografowie.