Propozycje dla młodzieży

O dotacje do 7 tysięcy złotych na projekty minimum 6-miesięczne (rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury, biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Termin składania wniosków: 10 października 2013 r. Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl