Uroczystości odpustowe w Kodniu i podziękowania dla senatora Grzegorza Biereckiego

a odpust był okazją do zaprezentowania nowoczesnych zabezpieczeń, których fundatorem są SKOK Ubezpieczenia.

 

 

"Ołtarz–  Matka Boża trwając w opiece nad nami pozwala zachować, utrwalić i ochronić w narodzie ducha katolickiej tradycji. Przez wieki dawała wyraz swojej obecności wśród Polaków. W wyrazie wdzięczności, my chronimy jej cudowny wizerunek spoglądający na wiernych w kodeńskim sanktuarium – powiedział Grzegorz Bierecki, senator południowego Podlasia i inicjator projektu zabezpieczenia obrazu.

W czwartek  tłoczno zaczęło robić się na placu przed Sanktuarium od wczesnych godzin porannych. Wierni stawali w długiej kolejce, chcąc choć przez chwilę pomodlić się przed obliczem Matką i i złożyć u Jej stóp przywiezione ze sobą intencje.

O 11.30 wyruszyła z Sanktuarium uroczysta procesja na kalwarię,  gdzie w pół godziny później rozpoczęła się  uroczysta suma pontyfikalna, celebrowana przez ks. bp. Piotra Sawczuka, Biskupa Diecezji Siedleckiej, zakończona pobłogosławieniem ziół i kwiatów. Wśród koncelebransów byli również duchowni prawosławni oraz uniccy. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała  schola  młodzieżowa, działająca przy kodeńskiej parafii oraz orkiestra dęta.

Ojciec Superior Bernard Briks, kustosz Seminarium , podziękował senatorowi Grzegorzowi Biereckiemu za zabezpieczenie Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Wizerunek ten jest częścią tożsamości narodowej, chroniąc go – chronimy najcenniejszą rzecz jaką mamy – odpowiedział senator.

Cudowny Obraz Matki Boskiej Kodeńskiej przywieziony z Rzymu przez Mikołaja Sapiehę został ukoronowany w 1723 roku, uznawany jest od dziesięcioleci za najcenniejszy skarb Podlasia. Znajduje się w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia i Matki Jedności. Jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w naszym kraju jest miejscem licznych pielgrzymek nie tylko Polaków, ale również katolików z całego świata.