Co dalej z abolicją abonamentu RTV?

 

1,3 miliona ściganych osób jest zwolniona z abonamentu

Projekt posłów PiS Biereckiego i Cichonia zakładał abolicję dla wszystkich osób, które zostały zwolnione z płacenia abonamentu, ale nie złożyły stosownych dokumentów i otrzymały wezwanie do zapłaty kary. Zdaniem posła PiS problem windykacji dotyczy około 2,5 miliona polaków, z czego prawie połowa to osoby zwolnione z jego płacenia. Winą za taki stan rzeczy obarcza państwo, które nie dopełniło obowiązku poinformowania obywateli o warunkach uzyskania zwolnienia. „Taka nieuczciwość podważa przecież zaufanie obywatela do państwa – tworzenie pułapek, że jedną ręką daje się zwolnienie, a drugą ręką się je odbiera. Tych ludzi, którym należy się to zwolnienie nie powinno się już niepokoić.” – tłumaczył swoje zaangażowanie w sprawę senator. Temperaturę sprawy podgrzewa fakt, że jeszcze parę lat temu Donald Tusk sam nawoływał do niepłacenia abonamentu nazywając go „haraczem ściąganym z ludzi” i „archaicznym sposobem finansowania mediów publicznych”. Zdaniem Biereckiego wiele osób zrozumiało wtedy, że abonamentu płacić nie musi.

(cała rozmowa tutaj: Bierecki: Chodzi o pomoc dla 2,5 mln osób )

Projekt nowelizacji niezgodny z prawem

Projekt nowelizacji ustawy trafił ostatnio na wspólne posiedzenie senackiej komisji kultury i środków przekazu oraz komisji ustawodawczej. Zdaniem komisji proponowana nowelizacja w obecnej jej formie jest niezgodna z konstytucją. „Ta regulacja w zaproponowanej wersji nie spełnia kryteriów zgodności z art. 32. konstytucji – z zasadą równości wobec prawa” – mówił Karol Kościński dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów. Tłumaczył, że nie było jeszcze w prawie precedensowej sytuacji, w której ze względu na niedopełnienie obowiązków przez pewną grupę, osoby te zostały z tych obowiązków zwolnione. Zdaniem prawnika obowiązek składania dokumentów jest konieczny, dlatego, że w przeciwnym razie Poczta Polska nie będzie wiedziała kto z płacenia abonamentu jest zwolniony, a kto nie.

Konieczne zmiany w projekcie

W związku z prawnymi zastrzeżeniami komisji posłowie zaproponowali wystosowanie dezyderaty do Poczty Polskiej. Alina Kępczyńska informowała, że przed otrzymaniem przez dłużnika wezwania do zapłaty otrzymuje on upomnienie. Postulat miałby dotyczyć umieszczenia na druku upomnienia, informacji o możliwości zwolnienia z opłat abonamentowych w przypadku złożenia odpowiednich dokumentów. Przewodniczący KRRiT, Jan Dworak, zaproponował także udostępnienie Poczcie bazy numerów Pesel, co pozwoliłoby na zwolnienie z opłat osób po 75 roku życia. Na posiedzeniu udało się powołać zespół, który będzie odpowiedzialny za wprowadzenie do nowelizacji koniecznych zmian. Zgodnie z zapowiedziami senatora Grzegorza Biereckiego ustawa ma szansę stać się projektem ponadpartyjnym.