Nowa ścieżka w Lasach Parczewskich

historycznym „Traktem Królewskim”. Dawniej droga ta łączyła Kraków z Wilnem i wielokrotnie podróżował nią król Władysław Jagiełło. Ścieżka ma kształt pętli, okalającej odtworzony w 2011 roku staw młyński „Gościniec” i łączącej miejsca po nieistniejących już młynach wodnych: Kozera i Gościniec. Trasa przebiega przez zróżnicowane tereny. Przemierzając jej szlaki można podziwiać różne siedliska leśne, przepiękny staw Gościniecki oraz meandry dzikiej rzeki Bobrówki. Na początku trasy znajduje się parkingow, wiata oraz miejsce wyznaczone na ognisko. Całkowita długość ścieżki wynosi ok. 3,3 km, z czego kilometr stanowi drewniana kładka, biegnąca przez wilgotniejsze tereny. Kładki dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na trasie ścieżki, w najciekawszych miejscach, zlokalizowane zostały trzy pomosty widokowe, a także czternaście przystanków wyposażonych w tablice edukacyjne, przybliżające tematykę gospodarki leśnej. Nadleśnictwo Parczew oferuje zwiedzanie ścieżki z przewodnikiem. Więcej informacji pod nr. tel. 82 591 21 25 lub pod adresem [email protected].