W hołdzie Matce Bożej Leśniańskiej

Przemiany serc, jakie się tutaj dokonywały, są największym zwycięstwem, jakie Bóg czyni w człowieku – mówił podczas homilii ordynariusz diecezji siedleckiej. Arcypasterz wiele uwagi poświęcił również tematyce przymierza, które spływa na człowieka z mocą przebaczania. – Przymierze jest wprowadzeniem w komunię życia. Takim przymierzem jest małżeństwo, kapłaństwo czy życie konsekrowane. Jest to przymierze dane nam z góry mocą krzyża Jezusa Chrystusa i Jego Zmartwychwstaniem. Nie ma silniejszej więzi niż ta wypływająca z Nowego Przymierza, która oparta jest na przebaczeniu – podkreślił biskup Kiernikowski. Patrzenie przez pryzmat Maryi daje możliwość życia wiecznego. "UroczystościWkroczmy na drogę przebaczenia – akcentował biskup. Kulminacją 4-dniowych uroczystości była niedzielna msza św. dziękczynna sprawowana przez ks. bpa dr. Piotra Sawczuka, a poprzedzona wprowadzeniem do świątyni relikwii bł. Jana Pawła II. Pasterz w swojej homilii nawiązał do historii Obrazu oraz Soboru Watykańskiego, po którym ówczesny kardynał Karol Wojtyła przywiózł do Polski list koronacyjny oraz korony dla leśniańskiego Wizerunku. Uroczysta koronacja, która zgromadziła 150 tys. wiernych, odbyła się 18 sierpnia 1963 r.