Podlaskie zagłębie sękaczy

– Zazwyczaj wypiekamy sękacze z 40 jaj, ale mamy zamówienia również na giganty ze 100 jaj, wtedy potrzeba ok. 3 godzin, podczas których obracamy ciasto na specjalnym wałku nad paleniskiem. Technika wypieku znacząco wpływa na unikatowość tego produktu. Dzięki procesowi zapiekania w „otwartym piecu” sękacz może być przechowywany do 10 tygodni w temperaturze pokojowej, nie traci przy tym wartości spożywczych, ani walorów smakowych – wyjaśniają Justyna i Marian Karwaccy z Romaszek. W 2005 roku Podlaski Sękacz trafi ł na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych.