ZMIANY W PORADNICTWIE

Przypomnijmy, że reorganizacja to wynik uchwały Rady Powiatu z 29 kwietnia 2013 roku. Poradnie swoim zasięgiem obejmują siedemnaście gmin i dwa miasta, na terenie których znajduje się 140 szkół, do których uczęszcza 26 tys. uczniów. Barbara Wieluńska, pedagog PPP i przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”, obawia się, że placówki, które miały wcześniej charakter samodzielny, a stały się filiami, z czasem mogą być marginalizowane. – Pomimo tego, że mamy niż demograficzny, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych przybywa nam podopiecznych. Najczęściej już w pierwszej klasie szkoły podstawowej widać nieprawidłowości – wyjaśnia Wieluńska. Dyrektor centralnej placówki w Białej Podlaskiej dodaje, że do poradni trafiają również młodsze dzieci na terapią tzw. wczesnego wspomagania. – Nie brakuje też młodzieży, która ma problem z używkami, zauważamy również więcej przypadków dzieci autystycznych. O tym, czy dziecko do nas trafi , decyduje rodzic – podkreśla Kukieła. Usługi poradni obejmują również terapię logopedyczną, warsztaty dla rodziców oraz zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych. W związku z reorganizacją część pracowników odeszła na wcześniejszą emeryturę. – W filiach kadra została znacznie uszczuplona, stąd moje obawy, czy dzieci będą tam miały zapewniony odpowiedni zakres usług terapeutycznych, zważywszy na to, że nie wszystkich stać na dojazdy do Białej – zastanawia się Wieluńska. Dodajmy, że siedziba centralnej poradni znajduje się w Parku Radziwiłłowskim przy ul. Warszawskiej 12c. Placówki w Terespolu i Międzyrzecu Podlaskim zmieniły swoje dotychczasowe adresy, tylko wisznicka fi lia pozostała w użytkowanym lokum. Zmiany strukturalne mają przynieść ponad 300 tys. zł oszczędności w ciągu roku.